Feng Shui svetovanje je za osebe, ki si želijo bolj kakovostna vsa življenjska področja po nasvetu in modrosti Feng Shui. Zaželeno je predhodno informativno znanje o tej veščini, ni pa to pogoj.

Po Feng Shui je Človeška sreča sestavljena iz treh energij in sicer:

1. 40% Nebeške sreče, usode, karme, danosti.
Tega energijskega zapisa v življenju ne moremo spremeniti!

Je energijski »zapis« ob rojstvu in prvem vdihu vsakega posameznika.
To je energija Neba, univerzalna energija, ki je pod vplivom Sonca, Lune, planetov in drugih nebesnih vplivov.

2. 35% Zemeljske sreče.
Lahko jo spremenimo s pomočjo Feng Shui!

Predstavlja okolje in pri spreminjanju si pomagamo s Feng Shui in Geomantičnim izračunom Qi energij bivalnega prostora.
Spremenimo 1/3 svojega življenja, vendar je ta sprememba lahko korenita. Teh energij je veliko in jih lahko občutimo in vidimo. To so: naravna energija tal in geomagnetna energija, Geomantski faktorji: klima, nadmorska višina, geografske lastnosti področja, geološke posebnosti, voda in veter, flora in favna, zgodovina področja, vpliv človeka, Geomantski vpliv objektov, ki jih je zgradil človek, vpliv gradbenih materialov, onesnaženost okolja, elektromagnetni smog.

3. 25% Človeške sreče.
Lahko jo spremenimo s pomočjo Osebnega Feng Shui.

Odvisna je od nas samih, našega truda, volje, izobrazbe in IQ-ja. To je energija človeka: družinsko drevo, preteklost, prejšnja življenja, človeške lastnosti, moč značaja, integriteta, ljubeznivost, sočutnost, odgovornost, vzgoja.

4. FENG SHUI SVETOVANJE
Povezava:
Feng shui forum