Po opravljeni delavnici Osebni Feng Shui, priporočam naslednjo delavnico. Nujna je, če želimo celovito uživati polnost v vseh osmih področjih življenja, ki jih obravnava modrost Feng Shui. Geomantija pokaže večplastne energije, ki so prisotne v objektu. Obstaja pravilo, da je ob začetku gradnje vsake hiše/objekta »vzet« energetski vzorec, ki deluje na hišo in osebe.
Zato je priporočljivo in koristno upoštevati določene Feng Shui nasvete, da se pridobijo harmonične energije v bivalnih prostorih, ki jih omogoči tako imenovana Specialna karta. To je bistvo modrosti Geomantije in Feng Shui.

Za celovito izdelavo elaborata Geomantični zemljevid hiše/objekta je potrebno sledeče:

1. Tloris parcele iz ZK (zemljiške knjige), na kateri je
    vrisana hiša/objekt.
2. Tloris stanovanja ali tlorisi vseh etaž hiše.
3. Letnica izgradnje hiše/objekta.
4. Moj obisk, da ugotovim glavno vstopajočo energijo
    (eno od 24-tih) v hišo/objekt, ki je bistvo začetka
    Geomantičnega izračuna.

Jedro Geomantičnega zemljevida sloni na Temeljni zemeljski energiji časovnega cikla v katerem je objekt zgrajen. Pri tem določimo Zvezdo pročelja in Zvezdo zaledja, ki sta posledici orientacije stanovanjske hiše/objekta. Definirata tudi zelo, zelo pomembno ugotovitev: obstoj energije Vode in Gore, ki sta »odgovorni« za: zdravje, odnose, plodnost, sporazumevanje, bogastvo, uspeh in srečo.

Zemljevid omogoči, da pregledamo s števili izražen potek (sicer nevidni), ugodni ali neugodni značaj energije Qi v posameznih delih hiše/objekta, v devetih palačah. Analiziramo tako imenovane Pogojne interakcije in Brezpogojne interakcije (dobre in slabe energije).
Na koncu umestimo Geomantično karto na tloris bivalnega prostora. Na ta način natančno izvemo, v katerem delu bivalnega prostora je prisotna moteča energija, ki jo lahko odpravimo in/ali uravnovesimo.

3. Delavnica Geomantični zemljevid
Povezava:
Feng shui forum