Obstaja pet različnih energij elementov modificiranih iz dveh osnovnih energij Jin in Jang:

- energije elementa Vode delujejo dol,
- energije elementa Lesa delujejo navzven,
- energije elementa Ognja delujejo gor,
- energije elementa Prsti krožijo,
- energije elementa Kovine delujejo navznoter.

Sistem je znan pod imenom Pet tokov Jin in Jang. S petimi energijami so povezane različne lastnosti in vibracije, ki jih čutimo vsak dan: barve, oblike, materiali, vonji in okusi, ki se ujemajo z letnimi časi, smermi neba, s hrano in števili od 1 do 9.

Pet različnih energij se v urini smeri spontano spreminjajo. To je cikel podpiranja ali ustvarjalni krog: Ogenj ustvari Prst, Prst rodi Kovino, Kovina je mati Vodi, Voda podpira Les in Les hrani Ogenj.

V nadzornem krogu, Pet energij nadzoruje moč in vpliv vsake energije posebej: Les nadzira Prst, Prst nadzira Vodo, Voda nadzira Ogenj, Ogenj nadzira Kovino, Kovina pa Les.

Koristen je naslednji cikel: Ogenj umiri Les, Prst umiri Ogenj, Kovina umiri Prst, Voda umiri Kovino in Les umiri Vodo.

Obstajata dve skupini ljudi, ki nista med seboj harmonični:

- Vzhodna skupina ljudi: Voda 1, Les 3, Les 4, Ogenj 9
- Zahodna skupina ljudi: Prst 2, Prst 5, Prst 8, Kovina 6 in Kovina 7.

PET ELEMENTOV
Povezava:
Feng shui forum